zilinaMožnosť kultúrneho vyžitia, návšteva kina, divadla, rôzne športové podujatia. Príjemná prechádzka centorm mesta, ktorá môže byť spojená s nakupovaním darčekov.