radolaNachádza sa na začiatku obce Radoľa, smer Vadičov. Renesančný typ zemianskeho sídla. Objekt je dvojpodlažný, pôvodne zrejme opevnený hradobným múrom, ktorého časť sa zachovala. Po rekonštrukcii v roku 198 sa v objekte nachádzajú expozície Kysuckého múzea.