kastiel radola

Nachádza sa na začiatku obce Radoľa, smer Vadičov. Predstavuje renesančný typ zemianskeho sídla. Objekt je dvojpodlažný, pôvodne zrejme opevnený hradbovým múrom, ktorého časť sa zachovala. Po rekonštrukcii v roku 1983 sa v objekte nachádzajú expozície Kysuckého múzea.