vychylovka zeleznicka

Je významnou technickou pamiatkou, nakoľko je to úzkokoľajná lesná železnička s úvraťovým systémom, ktorá kedysi spájala Kysuce s Oravou. Úvraťový systém sa používal na prekonanie veľkého prevýšenia na krátkom úseku pomocou striedania tlačenia a ťahania lokomotívou. V roku 1991 bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. Zachovaná časť bývalej kysucko-oravskej železnice prechádza cez areál Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke.