kamenne gule megonky

Nachádzajú sa pri hranici s Českou republikou, v katastri mesta Čadca, v časti Milošová - Megoňky. Prírodný útvar je svetovou geologickou raritou. Kamenné gule sa vylupujú z okolitého kamenného podložia. Majú vajcovitý až guľovitý tvar a ich priemer sa pohybuje až do 2,6 m. Nálezisko bolo odkryté v lome, v ktorom sa ťažil kameň na stavebné účely.